Stacks Image 177

Afdracht giften

In 2022 zijn de volgende giften overgemaakt:

€ 1.500 naar CRR (Stichting Christian Refugee Reliëf)
€ 2.500 naar Deputaatschap Bijzondere Noden Ger. Gem.

Beide giften zijn voor hulpacties Oekra
ïne